Covid couldn’t stop us to bring additional help to some of our projects. Read more stories here.

Vanina and Kjersti: internship in a rehabitation center in Wroclaw Poland

“Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny dla wyjątkowych dzieci”

 

 

Het was een leuke en leerrijke stage. We deden er mee met heel wat klasactiviteiten en we kregen de kans om er zelf ook een paar te geven. De sessies waren onder andere gebaseerd op fijn motorische activiteiten. Een van onze activiteiten was bijvoorbeeld vingerverven.

Ce fut un stage amusant et instructif. Nous avons participé à de nombreuses activités en classe et avons eu l’occasion d’en donner nous-mêmes. Les sessions étaient basées sur des activités de motricité fine, entre autres. Par exemple, l’une de nos activités était la peinture au doigt.

It was a fun and educational internship. We participated in a lot of class activities there and we got the chance to teach a few ourselves. The sessions included fine motor activities. For example, one of our activities was finger painting.

 

De kinderen moesten uiltjes maken door in een cirkel stippen te zetten met hun vingers. Sommigen vonden dit super leuk en andere haatten het om hun handen vuil te maken. Het eindresultaat was dan weer  heel leuk .

Les enfants devaient faire des hiboux en mettant des points dans un cercle avec leurs doigts. Certains ont adoré et d’autres ont détesté se salir les mains. Le résultat final était très bien.

The kids had to make owls by putting dots in a circle with their fingers. Some found this super fun and others hated to get their hands dirty. Then again, the end result was really fun .

Een andere voorbeeld van activiteit was knippen. De kindjes moesten een patroon volgen en dit uitknippen. sommigen waren hier heel goed in. De andere kregen nog hulp bij het knippen. Tijdens het geven van de activiteiten proberen we de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken.

Un autre exemple d’activité était le découpage. Les enfants devaient suivre un modèle et le découper. Les autres ont reçu de l’aide pour couper. Lors des activités, nous essayons de laisser les enfants travailler de manière autonome autant que possible.

Another example of activity was cutting. The children had to follow a pattern and cut it out. some were very good at this. The others still got help with cutting. While giving the activities we try to let the children work independently as much as possible.

 

Frone en Elisa: Fedasil asylum center Zaventem – Belgium

 

In het Fedasil centrum te Zaventem worden we geconfronteerd met niet één cultuur maar met verschillende. Het feit dat je leert over verschillende culturen, rechtstreeks van de mensen zelf, maakt het enorm interessant. Het valt op dat wanneer mensen kunnen praten over hun cultuur, ze volledig openbloeien. Dit vinden we mooi. Het is zo boeiend en fascinerend om te luisteren naar de verhalen, rituelen, gewoonten, normen en waarden. Je merkt dat de cultuur, bij iedereen, van groot belang is.

Dans le centre Fedasil de Zaventem, nous ne sommes pas confrontés à une seule culture mais à plusieurs. Le fait d’apprendre à connaître les différentes cultures directement des personnes elles-mêmes rend l’expérience extrêmement intéressante. Il est frappant de constater que lorsque les gens peuvent parler de leur culture, ils s’ouvrent complètement. Nous trouvons cela magnifique. Il est tellement fascinant d’écouter les histoires, les rituels, les habitudes, les normes et les valeurs. Vous remarquez que la culture est très importante pour tout le monde.

In the Fedasil asylum center in Zaventem we are confronted with not one culture but several. The fact that you learn about different cultures directly from the people themselves makes it enormously interesting. It is striking that when people can talk about their culture, they completely blossom. We find this beautiful. It is so fascinating to listen to the stories, rituals, customs, norms and values. You notice that culture, with everyone, is of great importance.

Wederzijds tonen de mensen ook veel interesse in onze cultuur. Ze stellen vragen over onze rituelen, gewoontes, verhalen. Dan pas merk je  dat onze cultuur veel minder rijk is aan al dit soort dingen.

Je ziet ook dat er een groot verschil is tussen de culturen. Toch leven de mensen hier allemaal onder één dak. Het valt me op dat er weinig conflicten plaats vinden over cultuur. De cultuur van een ander persoon, wordt veelal sterk gerespecteerd. Eerder het feit dat de mensen hier zo een lange periode met zoveel op elkaar leven, zorgt voor conflicten. Ook hier leerden we mee omgaan.

Het is al bij al een zeer leerrijke stage geworden.