Therapy Tapas activities academic year 2023-2024

TAPAS activities academiejaar 2023-2024 (english version below)

Op het eind van dit academiejaar willen we nog even meegeven dat onze TAPAS ngo weer heel wat activiteiten op zijn actief had.

Zo hadden we Michelle (zie vorige post) en Michiel die stage liepen in Fedasil Machelen.

Kamal en Lea deden dat op hun beurt in het Fedasil centrum  Klein Kasteeltje te Brussel.

Renke en Aki gingen op buitenlandse stage met TAPAS naar Communidad Educativa in Tiquipaya Bolivië.

Hélène, een student onderwijs deed stage in Escuela Cristal , Esteli, Nicaragua.

Luc mocht tijdens het Paasverlof weer eens op wekbezoek naar Zambia.  Samen met Sarah en Wim, twee onderwijzers pur sang, bezochten ze en werkten enkele dagen mee in het Caleb Center for Austistic Children te Kabwe . Ook mochten ze een werkbezoek afleggen aan de Nkruma University daar en deden mee aan een studiedag in het schooltje “Hope of Glory” in Kabwe.

Deze projecten in Zambia staan hoog aangeschreven bij TAPAS en we zijn dan ook steeds op zoek naar studenten of vrijwilligers die er een tijdje willen meewerken of stage lopen. Uiteraard vergeten we ook niet ons project in Bolivë en projecten in Esteli  Nicaragua.

We begeleidden vanuit TAPAS ook dit jaar weer een Bachelor Proof : “Actief op Achtien, Activeringstool voor jonge verzoekers tot Internationale Bescherming. “ van Michelle Vanderveeren.

Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de “international coordinator TAPAS vzw” Luc Vercruysse. ( lucvercruysse0554@gmail.com )

 

TAPAS activities academic year 2023-2024

At the end of this academic year, we would like to mention that our TAPAS NGO had a lot of activities on its active side.

For example, we had Michelle (see previous post) and Michiel who did an internship at Fedasil Machelen.

Kamal and Lea did this in turn at the Fedasil centre Petit-Château in Brussels.

Renke and Aki went on an internship abroad with TAPAS to Communidad Educativa in Tiquipaya Bolivia.

Hélène, a  student in Teaching did an internship in Escuela Cristal, Esteli, Nicaragua.

Luc was allowed to go on a work visit to Zambia during the Easter holidays. Together with Sarah and Wim, two teachers pur sang, they visited and worked for a few days at the Caleb Center for Austistic Children in Kabwe. They were also allowed to pay a working visit to the Nkruma University there and participated in a study day in the school “Hope of Glory” in Kabwe.

These projects in Zambia are highly regarded by TAPAS and we are always looking for students or volunteers who want to work or do an internship there for a while. Of course, we don’t forget our project in Bolivia and projects in Esteli Nicaragua.

Also this year we supervised a Bachelor Proof from TAPAS: “Active on Achtien, Activation tool for young applicants for International Protection. ” by Michelle Vanderveeren.

Interested parties can always contact the “international coordinator TAPAS vzw” Luc Vercruysse. ( lucvercruysse0554@gmail.com )

 

 

 

Michelle doet stage in het Fedasil centrum te Machelen

 

Haar verhaal:

Ik werk nauw samen met de buurtwerkers, de verantwoordelijke voor de scholenwerking en opleiding en het teamlid dat instaat voor de activering van de jongeren van 18 tot 21 jaar. In het kader van mijn Bachelorproef ontwikkel ik een tool om het interdisciplinaire activeringstraject van jonge asielzoekers in opvangcentra te ondersteunen. Ik kwam tijdens mijn eerste stageweek al in contact met personen met een psychosociale kwetsbaarheid die geconfronteerd worden met onder andere occupational injustice en occupational deprivation. De bewoners ervaren en formuleren dus veel noden. Het feit dat er in Fedasil geen ergotherapeuten werken, vormt voor mij een uitdaging. Het is dus belangrijk om mijn weken goed te structureren, accenten te leggen en op tijd mijn grenzen aan te voelen. De komende weken zal het mijn doel zijn om in samenspraak met het team de meest ergotherapeutisch relevante hulpvragen te selecteren en deze te koppelen aan mijn eigen talenten en competenties als ergo in wording. Ik neem jullie graag mee doorheen dit proces. Tot snel!

PS: Tijdens het pendelen met de trein lees ik het boek ‘De knikkers van Qadir – Het waargebeurde verhaal van een man op de vlucht’. Echt een aanrader!

 

Gedurende mijn stage in Fedasil Machelen heb ik de eer om samen met drie enthousiaste vrijwilligsters vorm te geven aan ‘De Vrouwenclub’. Op tweewekelijkse basis komen de vrouwen die verblijven in het opvangcentrum samen voor verschillende laagdrempelige activiteiten, zoals juwelen maken, intercultureel koken, spelletjes spelen… En op vrijdag 8 maart: een verrassingsuitstap voor *Wereldvrouwendag*!

De deelneemsters krijgen de kans om in een informele context hun Nederlands te oefenen, hun sociaal netwerk uit te breiden, hun talenten in te zetten en zo te genieten van een betekenisvolle dagbesteding. Mijn ergotherapeutisch relevante to do: kwetsbare alleenstaande moeders samen met hun kinderen activeren richting participatie aan een weekendje weg tijdens de paasvakantie.

Happy Announcement

We are very proud to announce that our TAPAS president Patricia Jovellar presented her PhD research at the St. Jorge University in Zaragoza on Friday 2 February.

We hope that she will be able to assist us in our TAPAS association for a long time to come.

Proficiat Dr. Patricia Jovellar.

 

We zijn heel fier te mogen aankondigen dat onze TAPAS presidente Patricia Jovellar op vrijdag 2 februari haar Phd onderzoek heeft mogen presenteren aan de St. Jorge universiteit te Zaragoza.

We hopen dat ze ons nog lang mag bijstaan in onze TAPAS associatie.

Proficiat Dr. Patricia Jovellar.

Annual report TAPAS activities 2023

 

Annual Report TAPAS asociacin 2023

 

Projects:

Zambia : Caleb center for children with Autism – Kabwe

Bolivia: Communidad Educativa – Tiquipaya

Nicaragua: Escuela Cristal – Esteli

Nicaragua: Iniciativo Colibri Esteli

Belgium:

Fedasil Klein Kasteeltje – Brussels (Asylum seekers)

Fedasil – Moeskroen (Asylum seekers)

Fedasil – Machelen (Asylum seekers)

Doucheflux – Anderlecht (Homeless people)

Students in TAPAS projects + supervision during academic year 2023-2024

( Reninka and Luc)

Zambia: 4

Bolivia: 2

Nicaragua: 1 (student Teacher education )

Fedasil Machelen: 2

Fedasil Klein Kasteeltje Brussel: 2

Fedasil Klein Kasteeltje 2nd yr OT students Odisee : Leeracties : 2 (Luc)

Research – Interviews

See Bachelor proof supervision.(Luc)

 • “Narratives als therapeutisch proces” : Loubna El Khabbabi
 • “Ergotherapeutische interventies in verband met voorbereiden op werk bij alleenstaande mannen in het asielcentrum in Poelkapelle” : Patryck Grzybowski
 • “Aanbieden van interventies die gericht zijn op het herstelproces na het meemaken van traumatische ervaringen bij vrouwen in een asielcentrum” : Davinia Debeuf
 • Interview with the journal of OT in Belgium:”Ergo werkt” for an article about “Community development” . (Luc)
 • Opstart Gesprek Bachelor Proof Michelle ivm Jongeren project Fedasil Machelen. (Luc, Reninka)

 

 

Bachelor proof supervison and promotorship during academic year 2023-2024: (Luc)

 • BAP at Odisee Hogeschool Brussels Belgium

“Narratives als therapeutisch  proces”: Loubna El Khabbabi (promotor luc)

 

 • at Howest Kortrijk Belgium

“Aanbieden van interventies die gericht zijn op het herstelproces na het meemaken van traumatische ervaringen bij vrouwen in een asielcentrum”: Davinia Debeuf (promotor Luc)

 

“Ergotherapeutische interventies in verband met voorbereiden op werk bij alleenstaande mannen in het asielcentrum in Poelkapelle”: Patryk Grzybowski (promotor Luc)

 

International meetings:

First contact Meeting about possible new project in Patagonia Argentina (Luc, Patricia, Juan Manterola)

 

National meetings:

 • Meeting (2 times) with volunteers Hanne (Msc.OT) and Karen(Msc PT) about their contribution to The Caleb Center Kabwe Zambia (Karen, Hanne, Reninka, Luc)
 • Preparatory meeting (online)about Prospection visit Reninka and Luc tot he Caleb Center Kabwe Zambia. (Reninka, Lotte, Luc)
 • Motivation interviews with candidate students for doing internship in TAPAS projects (Luc)
 • Online Meeting OT department Thomas Moore Geel (Luc)
 • Preparatory meeting with Hélène (Student teacher education) (Luc, Hélène, Reninka, Veerle)

Guest courses – workshops

luc at

 • VIVES hogeschool Brugge
 • Odisee hogeschool Brussel
 • Artevelde Hogeschool Gent
 • Katholieke universiteit Leuven – Master in occupational Sciences.
 • Hogent Hogeschool Gent
 • Workshop for students who will do internship at different Fedasil centers and center for homeless people. (Reninka, Luc)
 • Workshop for OT students about “OT and refugees” Hogent Gent (Luc)
 • Presentation and information about our TAPAS projects at Odisee Hogeschool Schaarbeek (Brussels) for 2nd year OT students. (Reninka, Luc )
 • Jury exam “Professional reasoning 3” OT students Odisee Brussels (Luc)

 Presentations – Posterpresentations

 • Presentation TAPAS projects Primary school “De Twijg” Wijgmaal Belgium (Sponsoring) (Luc)
 • Presentation of TAPAS projects on the “Ergotherapy goes international”- fair: Odisee, Terranova Brussels (Luc)

 Sponsoring projects:

We were able again to offer some sponsor money thanks also to Primary school “De Twijg” Wijgmaal Belgium to three of our projects; The project in Tiquipaya Bolivia (€1000), Iniciativo Colibri Esteli Nicaragua (€1000) and Caleb center for autistic children Kabwe Zambia (€1500). We delivered  the amount for Caleb Center Kabwe Zambia during our prospection visit in July 2023 (Reninka, Luc)

At the end of this year (2023), we as a TAPAS NGO were involved in a donation of 5000 euros to our project “Caleb Center Kabwe Zambia”. Thanks to the intervention of Lotte Vandamme who was looking for an official NGO that could be the intermediary for a transaction of the money left over by the closure of the Oxfam NGO of Waasmunster. TAPAS paid the transaction costs (88.8 euros). (Lotte, Luc)

Visits:

 • Guiding visits of International students (Zaragoza) and teachers (Malta) to our projects Arrival center Fedasil Klein Kasteeltje Brussels and fedasil Machelen  (Luc)
 • Prospection visit to Caleb Center Kabwe Zambia (Reninka, Luc)
 • During our stay in Zambia we had the opportunity to visit Nkrumah University dpt special Education, Glory of Hope school Kabwe, diversity of primary schools in Kabwe: Kwasha primary school,Neem Tree school special unit, Lukanga primary school special unit.

In Lusaka we had the opportunity to visit Bauleni special Needs projects, Zamise institute of special education, Apters Zambia Lusaka workshop for adapted furniture , The BEIT Cure Hospital, University Apex Medical Lusaka. (Reninka, Luc)

 • Breaking news: in april 2024 we are going back to Caleb center Kabwe Zambia with a delegation of 3 persons. (Wim, Sarah, Luc)

Annual report 2023

Luc Vercruysse

(18 december 2023)

Nieuws uit Kabwe-Zambia: Karen en Hanne zijn er als TAPAS vrijwilligers aan de slag.

Hieronder hun ervaringen:

Werken in Caleb Center is een hele ervaring. Wat we in eerste instantie verwachtten dat een school voor voornamelijk kinderen met autisme zou zijn, bleek eigenlijk een leercentrum/school voor kinderen met alle mogelijk denkbare aandoeningen. Deze aandoeningen gaan van autisme tot Cerebrale Parese, van het syndroom van Down tot (onverklaarbare) gedragsstoornissen. De eerste twee weken in het centrum waren daardoor best wel overweldigend… Maar gelukkig waren er nog 2 extra vrijwilligers aanwezig, wat ons de tijd gaf om ons rustig aan te passen aan de nieuwe omgeving en mensen. Zambianen in het algemeen en zeker de medewerkers op school zijn heel behulpzaam en vriendelijk.

De mengelmoes aan kinderen in het centrum was één van de grootste uitdaging. Naast ergo- en kinesitherapeut moesten we ons ook ontplooien tot leerkracht, planning manager, begeleider, kunstenaar, maar vooral ook als een vriend voor alle kinderen.

De eerste maand verbleven we bij een gastgezin. Zij hebben ons echt onder hun hoede genomen. Ze lieten ons kennis maken met het lokale voedsel, heel veel nieuwe mensen en de Zambiaanse manier van leven. Hierdoor voelden we ons al snel op ons gemak in het dagelijkse tafereel in Kabwe. Overdag deed iedereen zijn eigen ding: de nichtjes gingen naar school, onze Zambiaanse ouders gingen net als ons werken en wij hielden ons na school bezig met het ontdekken van de stad, “socializen” met collega’s en slenteren op de markten. ‘s Avonds konden we rekenen op lekker eten, nog lekkerdere dessertjes, gezellige gesprekken rond de eettafel of in de zetel en urenlange spelletjesavonden.

Na de eerste maand was het tijd om te verhuizen naar ons eigen stekje, een appartement op een klein domein. Deze welgekomen verandering van omgeving deed ons goed en we maakten kennis met verschillende andere Duitse vrijwilligers. Samen hebben we al wat uren gesleten en het is fijn om te praten met mensen die zich in hetzelfde schuitje bevinden, maar toch ook heel andere dingen meemaken.

Naast het werken is het weer de grootste uitdaging voor ons. September en Oktober (vlak voor het regenseizoen) zijn namelijk de warmste maanden in Zambia. Temperaturen tot 37 graden, doen ons toevlucht zoeken op koelere plekken zoals bijvoorbeeld de zwembaden van verschillende lodges en hotels in de buurt.

Wij zijn allebei eigenlijk best wel gehecht aan ons leven in Leuven en houden heel erg van afspreken met vrienden en tijd spenderen met familie. We waagden ons dus aan een echt avontuur door hier naartoe te komen. Maar eerlijk gezegd moeten we toegeven dat we het ons nog geen seconde hebben beklaagd, dat de momenten dat we lang aan huis denken heel zeldzaam zijn en dat we ons meteen, zonder enige twijfel, opnieuw aan het avontuur zouden wagen!

 

Wat de nabije toekomst voor ons nog in petto heeft? Een hereniging met een deel van ons gezin hier in Afrika en een welverdiende vakantie samen in Zambia en Zimbabwe waar wij ontzettend hard naar uitkijken!

Hanne en Karen

Project in Patagonië, Argentinië – Proyecto en Patagonia, Argentina

PROYECTO EN LA PATAGONIA

 

 1. QUIÉNES SOMOS: Gemma Witteman y Juan Manterola, médicos especialistas en desarrollo infantil, que actualmente trabajamos en psiquiatría infantil y en rehabilitación infantil en los Países Bajos. Nos mudaremos a Junín de los Andes en la Patagonia, Argentina, en marzo de 2024.
 2. LO QUE VAMOS A HACER: vamos a iniciar un proyecto para abordar problemas del desarrollo en niños y niñas.
 3. CÓMO QUEREMOS TRABAJAR: queremos trabajar interdisciplinariamente con los profesionales locales (pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, fonoaudiólogos, maestros) con un enfoque centrado en la familia. La buena cooperación entre instituciones es fundamental para nosotros, así como trabajar con objetivos SMART
 4. CUÁL PUEDE SER TU FUNCIÓN: Buscamos profesionales y estudiantes entusiastas que quieran contribuir al desarrollo de los equipos interdisciplinarios: tratamiento de pacientes, participación en discusiones de pacientes, visitas domiciliarias (también en zonas rurales y de montaña).
 5. QUÉ OFRECEMOS: pasantías donde puedes hacer un trabajo valioso y al mismo tiempo aprender mucho sobre el trabajo en un entorno con menos recursos y en una región con una composición cultural especial (aproximadamente el 40% de la población es de origen aborigen ).

 

Si está interesado, póngase en contacto con la ONG TAPAS a la atención de Patricia Jovellar Isiegas pjovellar@usj.es

 

 

PROJECT IN PATAGONIA

 

 • WIE ZIJN WIJ: Gemma Witteman en Juan Manterola, jeugdartsen, tegenwoordig werkzaam in de kinderpsychiatrie en in de kinderrevalidatie in Nederland. Wij gaan in maart 2024 verhuizen naar Junin de los Andes in Patagonia, Argentinië.
 • WAT GAAN WIJ DOEN: wij gaan daar een project starten rondom de aanpak van ontwikkelingsproblemen bij kinderen.
 • HOE WILLEN WIJ WERKEN: wij willen interdisciplinair werken met de lokale krachten (kinderartsen, psychologen, ergo- en fysiotherapeuten, logopedisten, leerkrachten) met een family centered approach. Goede samenwerking tussen instellingen staat voor ons centraal alsmede het werken met SMART doelen
 • WAT KAN JOUW ROL ZIJN: wij zoeken enthousiaste professionals en studenten die bij willen dragen aan de ontwikkeling van de interdisciplinaire teams: behandeling van patiënten, deelname aan patiëntenbesprekingen, huisbezoeken (ook op het platteland en in de bergen).
 • WAT BIEDEN WIJ: stageplekken waar jij waardevol werk kan verrichten en tegelijkertijd veel leren over werk in een omgeving met minder middelen en in een regio met een bijzondere culturele samenstelling (niet minder dan 40% van de bevolking is van indiaanse komaf).

 

Ben je geïnteresseerd, neem contact op met  TAPAS ngo t.a.v. Luc Vercruysse lucvercruysse0554@gmail.com

 

New Project in Zambia. “Caleb Center for Autistic Children”. / Ons nieuwe TAPAS project in Zambia (Afrika)

Getting to know our new TAPAS project “Caleb Center for autistic children” was the goal of this prospecting trip. Together with Reninka De Koker, responsible for the Internationalization of Occupational Therapy at the Odisee University of Applied Sciences occupational therapy training, we planned a first working visit to the project from TAPAS in order to provide the necessary practical information to our future students and volunteers who would do an internship or work there.

We also had the sponsorship money from the primary school “De Twijg Wijgmaal” that we personally wanted to deliver this year, so as not to lose too much in official taxes from the local government or transaction costs from the Bank. 

We participated in the activities on site to be able to form an idea of the needs on a therapeutic, pedagogical and financial level.

In addition to actually participating in the activities offered for a few days and offering some self-organized activities, we also had the opportunity to visit some schools with a “special unit” for children with disabilities, both in Kabwe and in Lusaka, where we also stayed for a week.

We also visited a workshop where they made wooden stools,  custom chairs and standing tables from Cardboard, making everything financial affordable for the local population.

We made contact and visited the Nkrumah University Kabwe and the APEC university Lusaka where we took a first step with the Special Education and Physiotherapy course to build a partnership with the Odisee University Brussels and set up something together for our Caleb Center in Kabwe in the future. Occupational therapy in Zambia is only an optional course within the Physiotherapy training (APEC Lusaka) but has the ambition to build a full occupational therapy education curriculum  here in the near future.

Caleb Center, led by Nellie Tembo, hopes to move to their new location by January 2024, where many new possibilities can be expanded.

We were also pleased to be able to formulate some advice here for the new master plan of this institution, which would have more opportunities, also from the Zambian government.

We made good friends with Nellie (Caleb center Kabwe), Mary (Kabwe special education) and Victoria (Special Education Lusaka). These will be our permanent contacts in Zambia to whom we can entrust our volunteers and students. Many thanks to them in advance.

All in all a fruitful, amazing and very useful visit for a start of TAPAS NGO in Africa.

We are also happy to announce that Hanna (master occupational therapy) and Karen (master physiotherapy) will leave for the Caleb center for two months at the beginning of September to work from the TAPAS NGO. We are delighted to be able to give them a lot of practical information and tips for their time there and wish them every success.

 

Luc Vercruysse

Coordinator TAPAS ngo Belgium

 

Ons nieuw TAPAS project “Caleb Center for autistic children” beter leren kennen was het doel van deze prospectiereis. Samen met Reninka De Koker, verantwoordelijke Internationalisering Ergotherapie  van de Odisee hogeschool opleiding ergotherapie,  planden we vanuit TAPAS een eerste werkbezoek aan het project teneinde de nodige praktische informatie te kunnen bezorgen aan onze toekomstige studenten en vrijwilligers die er zouden stage lopen of meewerken.

Ook hadden we het sponsorgeld mee van de basisschool “De Twijg Wijgmaal” dat we dit jaar persoonlijk wouden gaan bezorgen kwestie van hier niet teveel te verliezen aan officiele taksen vanuit de plaatselijke overheid of transactiekosten vanuit de Bank.

We deden mee aan de activiteiten ter plaatse om ons zelf een idee te kunnen vormen van de noden zowel op therapeutisch, pedagogisch als financieel vlak.

Naast enkele dagen daadwerkelijk meedraaien met de aangeboden activiteiten en het aanbieden van enkele zelf  georganiseerde activiteiten hadden we ook de gelegenheid om enkele scholen met “special unit” voor kinderen met beperkingen te bezoeken, en dit zowel in Kabwe als in Lusaka, waar we eveneens een week vertoefden.

We hielden ook een bezoek aan een atelier waar men zowel krukken in hout,  aangepaste stoelen als staantafels maakte van Karton kwestie van alles wat betaalbaar te maken voor de plaatselijke bevolking.

We maakten contact en bezochten de Nkrumah University Kabwe en de APEC university Lusaka waar we met de opleiding Special Education en Kinesitherapie een eerste stap deden om met de Odisee University Brussels een partnership op te bouwen om samen voor ons Caleb Center te Kabwe iets op te zetten in de toekomst. Ergotherapie in Zambia is nog maar enkel een optionele cursus binnen de Kinesitherapie opleiding (APEC Lusaka) maar heeft de ambitie hier een volwaardige opleiding ergotherapie op te bouwen in de nabije toekomst.

Caleb Center onder leiding van Nellie Tembo hoopt tegen januari 2024 te kunnen verhuizen naar hun nieuwe locatie waar heel wat nieuwe mogelijkheden kunnen worden uitgebouwd.

We waren blij hier ook wat adviezen te kunnen formuleren voor het nieuwe masterplan van deze instelling die meer mogeljkheden zou krijgen ook vanuit het Zambiaanse gouvernement.

We maakten goede vrienden met Nellie (Caleb center Kabwe), Mary  (Kabwe special education) en Victoria (Special Education Lusaka). Dit worden onze vaste contactpersonen in Zambia waar we onze vrijwilligers en studenten kunnen aan toevertrouwen. Heel veel dank aan hen van onzentwege alvast.

Al bij al een vruchtbaar, verbazend en zeer nuttig bezoek voor een start van TAPAS ngo in Afrika.

We zijn ook blij nu al te kunnen aankondigen dat Hanna (master ergotherapie) en Karen (master kinesitherapie) begin september voor twee maand naar het Caleb center vertrekken om er te werken vanuit de TAPAS ngo. We zijn verheugd hen heel wat praktische informatie en tips te kunnen meegeven voor hun tijd daar en wensen hen heel wat succes.

 

Luc Vercruysse

Coördinator TAPAS ngo Belgium

Céline was doing internship at Fedasil Machelen

Hallo iedereen!
Mijn naam is Celine, laatste jaar student Ergotherapie. Ik loop 7 weken mee in de organisatie Fedasil. Ik zal binnen de eerste week kennismaken met de bewoners en het team. Nadien zal ik meer zelfstandig te werk gaan.
Mijn eerste indruk over Fedasil te Machelen is dat het een groot gebouw is. Het zal de eerste weken meer als een doolhof aanvoelen. Verder is er diversiteit van verschillende nationaliteiten, culturele verschillen en zeker en vast taal. Ik denk dat ik na mijn zeven weken stage zeker een taal rijker zal worden. het is zeer fascinerend om te zien en ervaren. Ik moet het wel nog gewoon worden al die verscheidenheid en barrières. Maar dat is een mijlpaal dat zeker kan overwonnen worden, of dat hoop ik toch alleszins!
Na twee weken is mijn meerwaarde als ergotherapeut bij het team in de smaak gevallen. ik heb enkele casusen toegewezen gekregen die door mij doorheen mijn stage verder werden opgevolgd. Ik begon nu meer mijn eigen weg en ding te doen met de bewoners. Het zelfstandig zijn en initiatief nemen wordt hier zeer hard geapprecieerd.

Céline

 

Celine doing internship at Fedasil Machelen Belgium

Hallo iedereen!
Mijn naam is Celine, laatste jaar student Ergotherapie. Ik loop 7 weken mee in de organisatie Fedasil. Ik zal binnen de eerste week kennismaken met de bewoners en het team. Nadien zal ik meer zelfstandig te werk gaan.
Mijn eerste indruk over Fedasil te Machelen is dat het een groot gebouw is. Het zal de eerste weken meer als een doolhof aanvoelen. Verder is er diversiteit van verschillende nationaliteiten, culturele verschillen en zeker en vast taal. Ik denk dat ik na mijn zeven weken stage zeker een taal rijker zal worden. het is zeer fascinerend om te zien en ervaren. Ik moet het wel nog gewoon worden al die verscheidenheid en barrières. Maar dat is een mijlpaal dat zeker kan overwonnen worden, of dat hoop ik toch alleszins!
Na twee weken is mijn meerwaarde als ergotherapeut bij het team in de smaak gevallen. ik heb enkele casusen toegewezen gekregen die door mij doorheen mijn stage verder werden opgevolgd. Ik begon nu meer mijn eigen weg en ding te doen met de bewoners. Het zelfstandig zijn en initiatief nemen wordt hier zeer hard geapprecieerd.

Céline