Donation of TAPAS and De Twijg for three of collaborative projects.

We are very grateful to the children of primary school “De Twijg” Wijgmaal  for their donation to TAPAS who was able to donate ome money to three of their collaborative projects: Caleb center for autistic Children Kabwe Zambia, Escuela Cristal Esteli Nicaragua and Communidad Educativa Tiquipaya Bolivia.

The children gathered the money by doing a big sponsorwalk for TAPAS associacion.

Wij zijn de kinderen van basisschool “De Twijg” in Wijgmaal zeer dankbaar voor hun donatie aan TAPAS, die zo geld heeft kunnen doneren aan drie van hun samenwerkingsprojecten: Caleb centrum voor autistische kinderen Kabwe Zambia, Escuela Cristal Esteli Nicaragua en Communidad Educativa Tiquipaya Bolivia. 

De kinderen verzamelden het geld door een grote sponsorloop te doen ten voordele van TAPAS asociacion.

Creatieve activiteiten organiseren op afstand in coronatijd.

Door de strenge coronamaatregelen in het “Arrival Center Fedasil Het klein Kasteeltje” te Brussel kunnen in het centrum een vrijwilligers of stagiairs ontvangen worden.
Dat belette de vijf studenten ergotherapie van de Odisee hogeschool te Brussel niet om tijdens het paasverlof vanop afstand creatieve activiteiten te voorzien voor de kinderen van het centrum.
Tijdens het uitwerken van de opdracht hebben ze gebrainstormd en hun creativiteit ingezet. Dankzij de ondersteuning van Buro Bizzi, Luc Vercruysse (TAPAS) en Evelien De wachter (Odisee ergotherapie) kregen ze een beter beeld van de doelgroep, context en noden van de kinderen.
De kleine artiesten leefden zich alvast uit. Nadat ze zelf mandjes hadden gemaakt, kon de traditionele zoektocht naar eieren van start gaan.

Fedasil, en TAPAS danken Indra, Alexis, Nelle, Hanne en Sabine.

Nieuw TAPAS initiatief : Werken met daklozen te Brussel.

Saar, Ines en Marissa, drie studenten ergotherapie, deden opeenvolgend een participerende observatiestage van een week in DoucheFLUX. Dit is een organisatie die verschillende diensten biedt aan dak- en thuislozen te Brussel. TAPAS associatie samen met de opleiding ergotherapie van de Odisee Hogeschool te Brussel startten dit jaar de samenwerking met dit initiatief.
Het werd een enorm leerrijke en interessante stage voor onze studenten. Als ergotherapeut moet je out of the box kunnen denken. De studenten draaiden zowel mee aan de balie, deden mee de straatrondes, assisteerden bij de douches en organiseerden er ook verschillende activiteiten.
Woensdagvoormiddag bijvoorbeeld , een uitsluitend vrouwendag in DoucheFlux, werden onder andere juwelen gemaakt. Werken aan een positief zelfbeeld was het doel. Dit was een enorm succes. Enkele vrouwen maakten juwelen voor zichzelf, andere staken het in een zakje om aan hun kinderen of vriendinnen te geven. Een andere activiteit was het maken van een zelfportret. Dit was erg confronterend maar tegelijkertijd ook heel inspirerend.

Enkele punten die de studenten hebben geleerd:
– Als ergotherapeut moet je out of the box kunnen denken. Nieuwe kansen zien en grijpen is belangrijk.
– Op sommige momenten moet je ‘Ik, als ergotherapeut’ kunnen vervangen door ‘Ik, als persoon’.
– Occupational deprivation is in deze doelgroep enorm aanwezig terwijl occupational balance hier juist niet aanwezig is.
– Tijdens een activiteit is het product van de activiteit niet belangrijk, maar het proces hiervan (het meedoen met de activiteiten en de gesprekken die hieruit voortkomen).
– Tijdens een activiteit is het heel belangrijk om een veilige context te creëren zodat iedereen zich op een rustige manier kan uiten.
– Ik mag beide handen kussen dat ik alle kansen heb gekregen en ben opgegroeid in een warm huishouden.
Marissa liet zich verleiden tot het schrijven van een klein gedicht, geschreven vanuit het perspectief van de dak- en thuislozen die ze sprak:
– Je veux voler, mais mes pieds touchent toujours le sol .
– J’ entends les gens parler du gouvernement en Belgique alors que j’ai dû fuir une guerre.
– J’entends les gens parler du vent froid, alors que je ne le sens plus.
– J’entends les gens parler d’une querelle de famille, alors que je ne connais pas ma famille.
– J’entends les gens parler des tomates qu’ils n’aiment pas dans leur sandwich, alors que je n’ai pas mangé de tomates depuis des années.

Ines rapporteert ons haar ervaring met de straatronde : « Tijdens de straatronde kwam ik veel interessante personen tegen met elk hun eigen verhaal. Wat opviel was dat de personen allemaal heel dankbaar zijn voor het tasje koffie en de babbel. Ze geven zelf ook aan dat het hen deugd doet om eens met iemand te kunnen praten. Dit lijkt voor ons maar een klein gebaar maar voor hun betekent dit enorm veel.”

Saar meldt: Het was een unieke en leerrijke ervaring. Samen zoeken ze nu verder uit wat een specifieke meerwaarde ergotherapeuten kunnen hebben in een dergelijk niet traditioneel werkdomein.

Alle drie zijn ze heel blij met de kans om een compleet nieuwe doelgroep te hebben mogen leren kennen. Dit was voor hen niet alleen een leerrijke ervaring op ergotherapeutisch vlak, maar ook voor het leven.
De TAPAS associatie is blij met deze reflecties rond weeral een nieuw initiatief op hun palmares. Wordt vervolgd.

 

Hanne doet stage onder begeleiding van TAPAS in Fedasil Zaventem.

Hanne studeert ergotherapie aan de Odisee hogeschool in Brussel. In februari en maart loopt ze  stage in het Fedasil centrum te Zaventem. Naast de begeleiding vanuit Odisee en Fedasil zelf kreeg ze ergotherapeutisch advies en supervisie van Luc Vercruysse, TAPAS medewerker, die haar enkele keren ging opzoeken in het centrum zelf.

Aanvankelijk was het voor Hanne even wennen aan de totaal andere manier van stagelopen. Je gaat hier vooral preventief aan het werk en de mensen in het centrum hebben niet steeds een lichamelijk probleem dat opgelost moet worden. Na enkele weken werd het voor haar duidelijk dat ze hier in bepaalde situaties zeker een ergotherapeutische bijdrage kon leveren. Ze kwam erachter dat het belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan een goed gesprek zodat er een vertrouwensrelatie tot stand komt waarin iedereen zich veilig voelt. Als de relatie goed zit kan er verder werk gemaakt worden van de ergotherapeutische aanpak. Zo deed ze er  voornamelijk individuele sessies omwille van corona, maar er werden ook enkele groepsactiviteiten uitgevoerd. Zo ging aan de slag met de jonge kindjes en met de tieners.

Het was leuk om te zien welk effect iets kleins soms kon hebben op deze mensen. Hierdoor werd het een stage waar ze naar eigen zeggen veel voldoening uit gehaald heeft en veel uit geleerd. Ze leerde niet enkel professionele zaken , maar is hier ook gegroeid als persoon. En zoals ze zelf zegt: “een ervaring om nooit te vergeten”.

TAPAS en Odisee egotherapie Brussel starten een nieuw intiatief met dak- en thuislozen.

TAPAS en Odisee opleiding ergotherapie startten deze week een nieuw project op in samenwerking met de vzw Doucheflux. Doucheflux is een initiatief dat dienstverlening biedt aan dak- en thuislozen uit het Brusselse. Zo krijgen de dak- en thuislozen de kans om te douchen, hun was te doen, een locker te huren. Daarnaast wil Doucheflux een ontmoetingsplaats aanbieden waar mensen mekaar kunnen vinden en samen allerlei activiteiten doen. Vanaf 2021 gaan studenten ergotherapie onder coaching van TAPAS vzw exploreren wat ergotherapie kan betekenen en aanbieden in deze context.

Wordt vervolgd.

This week, TAPAS and Odisee started a new project in collaboration with the non-profit organization Doucheflux. Doucheflux is an initiative that offers services to homeless people from Brussels. This gives homeless people the opportunity to shower, do their laundry and rent a locker. In addition, shower flux wants to offer a meeting place where people can find each other and do all kinds of activities together. From 2021 onwards, Occupational Therapy students under the coaching of TAPAS vzw will explore what ergo could mean and offer in this context.

To be continued.

 

Een kort projectje in Fedasil “Het Klein Kasteeltje”. (Little project in “Petit Chateau” Brussels

In het najaar van 2020 werd ik, desondanks de aanslepende coronacrisis, met open armen ontvangen in een opvangcentrum van fedasil : Het Klein Kasteeltje. Als ergotherapeute werd ik gevraagd een kortstondig project uit te werken voor de minderjarigen (tussen 6 en 12 jaar). Het Klein Kasteeltje is een aanmeldcentrum voor vluchtelingen gelegen in Brussel. Sommige van deze kinderen verblijven sinds korte tijd in België en hebben vaak een traumatische reis/ verleden achter de rug. Ik wou hen daarom graag de kans aanreiken om even te ontsnappen aan deze realiteit met dagelijkse bekommeringen. Tegelijkertijd wou ik hen ook de mogelijkheid bieden om deze zorgen juist te delen om het eventueel zo een plaats te kunnen geven. Dit deed ik niet met woorden maar met materialen en beelden. Ze konden zichzelf verbergen of zich juist zichtbaar maken aan de buitenwereld. Ieder kind ging op zijn eigen manier om met dit project. Dit was voor mij, als student, een erg bijzondere en leerrijke ervaring waarbij ik de glimlach op de gezichten van de kinderen nooit zal vergeten.

In the autumn of 2020, despite the ongoing coronary crisis, I was welcomed with open arms in a fedasil shelter : Het Klein Kasteeltje. As an ergo-therapist, I was asked to work out a short project for minors (between 6 and 12 years old). Het Klein Kasteeltje is an application center for refugees located in Brussels. Some of these children have been staying in Belgium for a short time and have often had a traumatic journey/past. I would therefore like to give them the opportunity to escape from this reality with daily concerns. At the same time, I also wanted to give them the opportunity to share these worries in order to be able to give it a place. I did not do this with words but with materials and images. They could hide themselves or make themselves visible to the outside world. Every child dealt with this project in its own way. This was for me, as a student, a very special and instructive experience where I will never forget the smiles on the faces of the children.

En el otoño de 2020, a pesar de la continua crisis coronaria, fui recibido con los brazos abiertos en un centro de recepción de fedasil: Het Klein Kasteeltje. Como ergo-terapeuta, me pidieron que elaborara un breve proyecto para menores (entre 6 y 12 años). Het Klein Kasteeltje es un centro de solicitud para refugiados situado en Bruselas. Algunos de estos niños han permanecido en Bélgica durante un corto tiempo y a menudo han tenido un viaje traumático. Por lo tanto, me gustaría darles la oportunidad de escapar de esta realidad con las preocupaciones diarias. Al mismo tiempo, también quería darles la oportunidad de compartir estas preocupaciones para poder darle un lugar. No lo hice con palabras, sino con materiales e imágenes. Podrían esconderse o hacerse visibles al mundo exterior. Cada niño se ocupó de este proyecto a su manera. Esto fue para mí, como estudiante, una experiencia muy especial e instructiva en la que nunca olvidaré las sonrisas en las caras de los niños.

 

Nora Cockx

Student ergotherapie Odisee Hogeschool Brussel

Further progress in the UKROTHE project.

Despite covid 19 we continue our collaboration as a partner in the Erasmus + project : UKROTHE.

Here you can find out what we did in august and september 2020.

UKROTHE: SUMMARIZING WORK IN SEPTEMBER 2020
(27.08.2020-24.09.2020)
#UKROTHE #DrohobychUniversity #KhmelnytskyyUniversity #PrydniprovskAcademy #NEOUkraine #REHAB #VIVES #PPorto #OccupationalTherapy

On August 27, 2020, after a break that lasted more than a month, the UKROTHE team held a working meeting again. The team agreed to hold regular scheduled meetings on the last Thursday of each month so that the teams could consult, plan and resolve urgent project issues more often. Another issue was the preparation for the first meeting of the training network, which each of the three universities created for external evaluation and assistance of experts in the project implementation. Organizational issues related to trainings were also resolved. Due to the situation caused by COVID-19, it was necessary to quickly resolve the organizational aspects of the planned activities and adapt to the new realities of work.
The UKROTHE project aims to develop a new occupational therapy curriculum according to world standards for Bachelor students. The tasks of the REHAB project are similar – they are working on a new occupational therapy program for Master students. The projects started cooperation because the exchange of experience is extremely important. We are grateful to Mariana Babych (Lviv State University of Physical Culture), who helped us to establish cooperation. On September 7, a meeting of Ukrainian representatives of both teams took place. Maryana spoke about the successful monitoring of the REHAB project and gave advice on what aspects of the project should be considered in order to be successfully monitored.
As a continuation of the cooperation between the UKROTHE and REHAB projects, a meeting of the general project managers Sharon Schillewaert (UKROTHE) and Aiya Klavina (REHAB) took place, as well as representatives of Ukrainian universities – Mariana Babych (Lviv State University of Physical Culture), Lidia Romanyk and Iryna Kondratieva (Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University).
The meeting on September 24 was extremely busy. Among the participants of the meeting, in addition to partner teams, there were: Igor Rozlutskyy (Director of Drohobych University Library), Olga Mangusheva (Chairman of the Board of the Ukrainian Society of Occupational Therapists), Volodymyr Golyk (Associate Professor of Physical and Rehabilitation Medicine and Sports Medicine at the National Medical Academy named after Shulyk). The results of the first meetings of educational networks, advisory meetings with the team of the National Erasmus Office in Ukraine (in particular with Svitlana Shytikova and Zhanna Talanova) were talked over. Anne-Marie Denolf presented a preliminary plan for the first trainings in November 2020. Sharon Schillewaert acquainted the teams with the important components of the Communication Plan, and also mentioned some necessary clarifications to the list of equipment purchases. Possible versions of the translation and publication of the book “Fundamentals of Occupational Therapy” (by Edward Duncan) were discussed.
The next meeting of the whole project team is scheduled for October 29, 2020

Another team meeting with UKROTHE.

On june 24 a regular meeting of UKROTHE project team took place, during which the success of the completed tasks (WP1 and WP2) was discussed.Special attention was paid to the preparations for the next stage of the project implementation and possible changes in connection with covid-19. The moderator of the meeting – project manager Sharon Schillewaert.

 

Two students in OT are doing a project in the arrival center for assylum seekers “Le petit Chateau” in Brussels.

Erika and Inoa, two OT students are doing a one week project to finish their education in the fedasil arrival center for asylum seekers in Brussels.

Because of the hot temperatures they decided to organize some water games.

The children in the center really enjoyed it.

Erika en Inoa , twee ergotherapie studenten doen een project in de laatste week van hun opleiding. Ze doen dat in het Fedasil arrival center “Het klein kasteeltje” te Brussel. Dinsdag organiseerden ze samen met de medewerkers van Burobizzy enkele waterspelletjes ter verfrissing van de kinderen gedurende het warme weer. 

De kinderen konden er echt van genieten.

 

 

UKROTHE Erasmus+ project goes on.

On Fridays 29.05 and 5.06.2020 the UKROTHE team meetings, in which TAPAS is represented by luc Vercruysse, took place aimed to receive necessary information and skills at the development of a new educational program in Occupational Therapy. We had the pleasure to meet Maria Kapanaze (Europen network of Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE, council of Occupational Therapists for the European Countries COTEC) and Samantha Shann (World Federation of occupational Therapy WFOT). Besides the team-member Joaquim Faias conducted a deep analysis of the European Credit System ECTS for the Ukrainian participants, followed also by the presentation of Annemie Denolf about Co-Creation.  2