Therapy Tapas activities academic year 2023-2024

TAPAS activities academiejaar 2023-2024 (english version below)

Op het eind van dit academiejaar willen we nog even meegeven dat onze TAPAS ngo weer heel wat activiteiten op zijn actief had.

Zo hadden we Michelle (zie vorige post) en Michiel die stage liepen in Fedasil Machelen.

Kamal en Lea deden dat op hun beurt in het Fedasil centrum  Klein Kasteeltje te Brussel.

Renke en Aki gingen op buitenlandse stage met TAPAS naar Communidad Educativa in Tiquipaya Bolivië.

Hélène, een student onderwijs deed stage in Escuela Cristal , Esteli, Nicaragua.

Luc mocht tijdens het Paasverlof weer eens op wekbezoek naar Zambia.  Samen met Sarah en Wim, twee onderwijzers pur sang, bezochten ze en werkten enkele dagen mee in het Caleb Center for Austistic Children te Kabwe . Ook mochten ze een werkbezoek afleggen aan de Nkruma University daar en deden mee aan een studiedag in het schooltje “Hope of Glory” in Kabwe.

Deze projecten in Zambia staan hoog aangeschreven bij TAPAS en we zijn dan ook steeds op zoek naar studenten of vrijwilligers die er een tijdje willen meewerken of stage lopen. Uiteraard vergeten we ook niet ons project in Bolivë en projecten in Esteli  Nicaragua.

We begeleidden vanuit TAPAS ook dit jaar weer een Bachelor Proof : “Actief op Achtien, Activeringstool voor jonge verzoekers tot Internationale Bescherming. “ van Michelle Vanderveeren.

Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de “international coordinator TAPAS vzw” Luc Vercruysse. ( lucvercruysse0554@gmail.com )

 

TAPAS activities academic year 2023-2024

At the end of this academic year, we would like to mention that our TAPAS NGO had a lot of activities on its active side.

For example, we had Michelle (see previous post) and Michiel who did an internship at Fedasil Machelen.

Kamal and Lea did this in turn at the Fedasil centre Petit-Château in Brussels.

Renke and Aki went on an internship abroad with TAPAS to Communidad Educativa in Tiquipaya Bolivia.

Hélène, a  student in Teaching did an internship in Escuela Cristal, Esteli, Nicaragua.

Luc was allowed to go on a work visit to Zambia during the Easter holidays. Together with Sarah and Wim, two teachers pur sang, they visited and worked for a few days at the Caleb Center for Austistic Children in Kabwe. They were also allowed to pay a working visit to the Nkruma University there and participated in a study day in the school “Hope of Glory” in Kabwe.

These projects in Zambia are highly regarded by TAPAS and we are always looking for students or volunteers who want to work or do an internship there for a while. Of course, we don’t forget our project in Bolivia and projects in Esteli Nicaragua.

Also this year we supervised a Bachelor Proof from TAPAS: “Active on Achtien, Activation tool for young applicants for International Protection. ” by Michelle Vanderveeren.

Interested parties can always contact the “international coordinator TAPAS vzw” Luc Vercruysse. ( lucvercruysse0554@gmail.com )