Salma is doing internship in a center for asylum seekers Fedasil machelen.

Salma, een derde jaars studente ergotherapie heeft tot nu toe twee weken stage gelopen in het opvangcentrum Fedasil te Machelen. Er is daar een verscheidenheid aan nationaliteiten, talen en culturen wat ook mooi is om te zien.

Tijdens de eerste week heb ik vooral mee gevolgd en kennis gemaakt met het centrum en de verschillende leden van het multidisciplinaire team. Ik heb me ook meteen op mijn gemak gevoeld. Voor mij was dit ook belangrijk om direct mee te zijn. Ik heb vooral meegelopen met de sociale begeleiders. Ik heb ook al met een aantal bewoners kunnen spreken en heb mezelf voorgesteld. De eerste week was voor mij vooral zoeken om mijn plaats als ergotherapeut te kennen. TAPAS ondersteunt me met een wekelijks supervisie en feedback bezoek van luc Vercruysse, ergotherapeut en board lid van TAPAS ngo.

 

.