TAPAS en Odisee egotherapie Brussel starten een nieuw intiatief met dak- en thuislozen.

TAPAS en Odisee opleiding ergotherapie startten deze week een nieuw project op in samenwerking met de vzw Doucheflux. Doucheflux is een initiatief dat dienstverlening biedt aan dak- en thuislozen uit het Brusselse. Zo krijgen de dak- en thuislozen de kans om te douchen, hun was te doen, een locker te huren. Daarnaast wil Doucheflux een ontmoetingsplaats aanbieden waar mensen mekaar kunnen vinden en samen allerlei activiteiten doen. Vanaf 2021 gaan studenten ergotherapie onder coaching van TAPAS vzw exploreren wat ergotherapie kan betekenen en aanbieden in deze context.

Wordt vervolgd.

This week, TAPAS and Odisee started a new project in collaboration with the non-profit organization Doucheflux. Doucheflux is an initiative that offers services to homeless people from Brussels. This gives homeless people the opportunity to shower, do their laundry and rent a locker. In addition, shower flux wants to offer a meeting place where people can find each other and do all kinds of activities together. From 2021 onwards, Occupational Therapy students under the coaching of TAPAS vzw will explore what ergo could mean and offer in this context.

To be continued.