De kinderen van Basisschool De Twijg te Wijgmaal stappen voor TAPAS projecten.

Ik mocht  uitleg geven over enkele van onze  collaboratieve projecten aan de kinderen van de basisschool De Twijg te Wijgmaal.

Ze stappen binnenkort 5km(1ste, 2de en derde leerjaar) of 10km (4de, 5de en zesde leerjaar) voor sponsorcentjes. Hiervoor kloppen ze aan bij ouders, familie, vrienden, buren…

Heel specifiek kozen ze dit jaar dit te doen voor 3 TAPAS collaboratieve projecten:

  • Escuela Cristal Esteli Nicaragua
  • Communidad Educativa para la vida: Tiquipaya, Cochabamba Bolivië
  • Caleb Centre  for autistic children , Kabwe  Zambia

Naast de TAPAS projecten gaan de centen ook deels naar een ander bevriend project in Senegal.

We wensen hen veel moed en succes toe.

Alvast bedankt vanwege de TAPAS associatie.