Feebe and Tina in Tiquipaya – Cochabamba – Bolivia

Feebe and Tina, two OT students from Odisee university of applied sciences in Brussels, are doing internship in one of our collaborative TAPAS projects : Communidad Educava para la Vida in Tiquipaya Bolivia.

You can read something about their experience below. (use google translate for translation )

Comunidad educativa Para La Vida in Tiquipaya.
Mijn medestudent Feebe Robyns en ik voeren onze werkveldervaring V uit in een schooltje genaamd ‘Comunidad Educativa para la vida’, gelegen in Chilimarca Tiquipaya, een klein dorpje te Cochabamba (Bolivia). De oprichters willen deze plaats niet bestempelen met de benaming ‘school’ maar zien dit eerder als een ‘gemeenschap’. De gemeenschap kwam tot stand door de stichting “Familias Saludables” of ook wel “Gezonde Gezinnen” genoemd. Deze organisatie werd opgericht in 1988 en heeft als doel de gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen door controle te krijgen over de determinanten van gezondheid. De ontwikkeling van het kind wordt vergeleken met groeiproces van een boom, beginnend als een klein zaadje en met als eindresultaat een gezonde volgroeide boom rijk aan bladeren en vruchten. Hiermee wordt symbolisch verwezen naar het gegeven dat net zoals een zaadje van een boom diverse elementen nodig heeft om te groeien ook een kind een goede ontwikkeling van de hersenen nodig heeft als basis om te groeien tot een volwaardig persoon. De ontwikkeling van de hersenen is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het groeiproces van de mens, net daarom moet hier de focus op gelegd worden reeds vanaf de zwangerschap. Daarnaast zijn de eerste duizend dagen van het leven allesbepalend en richtinggevend voor de mens. De vijf determinanten van de gezondheid die gedurende heel dit groeiproces een belangrijke rol spelen zijn: Fysieke sturing, meer specifiek het invoeren van gezonde eetgewoontes en het vermijden van toxines in de omgeving enzovoort. Als tweede determinant hebben we de emotionele sturing die globaal de hechte band tussen het kind en de ouders bevordert. De cognitieve sturing geldt als derde gezondheidsdeterminant. Het stimuleren van het autonoom handelen van het kind vormt determinant vier. Tot slot hebben we het ten alle tijden verzekeren van een veilige omgeving wat fungeert als determinant vijf. Het project heeft als visie een samenleving te creëren opgebouwd uit gezinnen die in staat zijn te zorgen voor de determinanten van de gezondheid. Kinderen en met name zuigelingen spelen hierin een centrale rol. Er wordt veel belang gehecht aan de culturele diversiteit die fungeert als een instrument voor samenhang, harmonieuze en evenwichtige co-existentie tussen alle volkeren. Globaal kan men stellen dat de stichting de integrale en gezonde ontwikkeling van kinderen en adolescenten wil bevorderen, het vermogen van gezinnen in kwetsbare situaties wil verbeteren om zo hun levenskwaliteit, de bescherming van hun rechten en het voorkomen van huiselijk geweld te optimaliseren. Dit door middel van onderzoek, onderwijs, verspreiding en socialisatie van het verrichte werk. Het project tracht daarnaast als missie bovenstaande redeneerstrategie in praktijk om te zetten door middel van enerzijds het begeleiden van de gezinnen en anderzijds door hun te steunen in alle problemen waarmee het gezin geconfronteerd kan worden. Daarnaast kan de ‘Comunidad Educativa’ beroep doen op een medisch centrum dat hun toegang biedt tot gezondheidsdiensten, noodbeheer, gezonde kindercontrole, het recht op vaccins en andere programma’s van het ministerie van Volksgezondheid. Een pluspunt aangezien dit niet vanzelfsprekend in Bolivia. Verder telt de gemeenschap ongeveer 150 leerlingen verspreidt over 8 klassen, beginnend bij ‘primeros pasitos’ (vanaf 8 maanden) tot ‘segundo’ (8 jaar). Comunidad Educativa vindt het daarnaast belangrijk dat ook kinderen met speciale noden worden toegelaten en deel uit maken van de gemeenschap. Zo zijn er tot nu toe 7 kinderen, verspreid over de diverse klassen, aanwezig in de school. Het multidisciplinair team beperkt zich tot één psychologe en één verpleegkunde. Verder zijn er geen andere medische disciplines aanwezig. In totaal bestaat het team uit 44 werknemers, waaronder ook een kookteam dat zich dagelijks inzet om vegetarische maaltijden te bereiden voor alle kinderen en het personeel. Iedereen werkt in harmonie samen om dit project te verwezenlijken.

Thanks a lot Feebe and tina for your contribution. You are real TAPAS ambassadors.

Luc