Occupationele deprivatie in het fedasil centrum “Klein Kasteeltje” Brussel.

Ervaringsverslag van twee studenten ergotherapie, Ruby Colle en Mira Juwet,  op stage in het Klein Kasteeltje.

Binnen het Klein Kasteeltje werken we met verschillende groepen ter bestrijding van occupationele deprivatie. Occupationele deprivatie is de toestand waarbij de persoon geen activiteiten meer kan uitvoeren die voor hem belangrijk en zinvol zijn, dit door situationele omstandigheden. Door een gebrek aan zinvolle activiteiten kan een persoon in een negatieve spiraal terechtkomen zowel op niveau van gedachtegang, emoties, als gedragingen. Vele mensen hebben dagenlang niets te doen, ze mogen/kunnen niet werken en hebben niet genoeg financiële middelen om zich aan te sluiten bij diverse verenigingen. Er worden binnen het Klein Kasteeltje verschillende activiteiten georganiseerd, maar dit beantwoordt niet voldoende aan de noden van alle bewoners. Daarom zullen wij luisteren naar welke activiteiten zij eventueel willen doen en via deze media aan verschillende doelen werken. We werken met alle doelgroepen rond vaardigheden die hen in de toekomst kunnen helpen om makkelijker te integreren in deze maatschappij. De verschillende vaardigheden zijn zeer uiteenlopend. Bij de peuters bijvoorbeeld is het voornaamste doel waaraan we werken dat zij zich tijdens de therapie zodanig veilig voelen zodat ze kind kunnen zijn en deze rol ten volle kunnen uitvoeren. Dit doen we door hen in een kindvriendelijk lokaal activiteiten aan te bieden waarbij ze zich kunnen ontspannen en hun motoriek kan verbeteren. Een andere doelgroep die we hebben zijn de jonge mannen. Deze hebben vooral nood aan een uitlaatklep waarbij ze zich kunnen ontspannen. We proberen ook via de verschillende media ervoor te zorgen dat zij verantwoordelijkheden leren opnemen, regels leren volgen en dergelijke. Eén keer per week hebben we ook een sessie met de tienermeisjes. Zij moeten vaak de rollen van hun ouders overnemen en voor de kleinere broertjes en zusjes zorgen. We vinden het belangrijk dat ook zij tijdens onze sessies hun rol als kind kunnen opnemen en hun identiteit versterken. Deze doelstellingen bekomen we aan de hand van te werken met materialen waarbij ze zich kunnen opmaken en onderscheiden van anderen. De creatieve therapie wordt tweemaal per week gedaan met de kinderen van de lagere school. Deze is vooral gericht op het aanbieden van kansen om belevingen te kunnen uitdrukken en dit op een creatieve manier. Hiermee werken we preventief, zodat ze een uitlaatklep hebben, een kans hebben om kind te zijn en om eventuele trauma’s te kunnen verwerken. We voeren met hen zoveel mogelijk activiteiten uit waarbij ze een bepaalde gedachte of een bepaald beeld in woorden moeten brengen. We zijn gestart met het verwoorden van hun dromen en deze aan een dromenvanger te hangen en we zijn geëindigd met het maken van een filmpje (in groep) rond pesten.

 

mira-1 henna2 dreamcatcher-3 peuters-4 ruby-5 jongemannen-6 volley-7