Some news from Jaszkotle Poland

 

 

Inez and Sien are doing internship in our project Jana-Pawla 2 in Jaszkotle katy Wroclawskie Poland. They are very fond to have that opportunity to do three weeks of practice as OT students there and feel that they are growing in a personal and in an professional way as well . 
Doing practice in a so called “non traditional practice place” is a good experience. They have to lean on their competences they learned in the last two years and use it there. Important aspect of this experience is of course also the intervision method they have to use there. 

Thanks Inez and Sien for sharing your story.

Momenteel lopen wij 3 weken stage in het John Paul II health Care house for children in Polen. Dit hebben we kunnen verwezenlijken met dank aan het TAPAS project. Deze stageplaats biedt ons de kans om zelfstandig en kritisch te kunnen kijken naar het werkveld Ergotherapie. Aangezien er binnen dit centrum geen ergotherapeut aanwezig is, worden we niet zo intensief begeleidt zoals in België.
We worden hier gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan met onze therapieën. Daarnaast krijgen we ook de mogelijkheid om te proeven van voor ons nog onbekende methodieken : shantala massage, sherborne en vojta.
Onze dagen hier worden gevuld met maaltijdbegeleiding, groepstherapie, individuele therapie, zelfstandigheidstraining en therapeutisch spel aanbieden. Bij de start van de eerste dag kregen we elk 3 volgkindjes tussen 0-3 jaar die we gedurende de stage mogen behandelen. Onze individuele therapieën voor hen zijn gericht op fijn motorische vaardigheden, zelfstandigheid (aan/uit kleden, handen wassen, tanden poetsen en zelfstandig eten), aandacht en concentratie. Bij het bieden van groepsactiviteiten werken we rond de sociale vaardigheden (beurt afwachten, delen, samen spelen, respectvol omgaan met anderen, rekening houden met anderen en emoties onder controle houden).
We kregen de kans om onze kijk op ergotherapie te vergelijken met die van de Poolse studenten. Dit hebben we gedaan aan de hand van een presentatie hoe ergotherapie bij ons in België is en met interactieve vragen.
Wil je graag wat zelfstandiger worden, deze stageplaats biedt een unieke ervaring om u eigen kunnen te ontdekken. Bij ons is dit alvast zeker gelukt en hebben we er een fijn avontuur aan over gehouden dat ons altijd zal bij blijven.
Studenten Ergotherapie – Odisee

Inez Barbé en Sien De Lathauwer

 

 

Tour about OT and assylum seekers

En we zijn weer vertrokken met onze tour langsheen Vlaamse hogeschool opleidingen ergotherapie. Onderwerp: “Ergotherapie bij asielzoekers”. HOWEST was vorige donderdag aan de beurt. Enthousiaste tweede jaar studenten. Alles vanuit en tenvoordele van de TAPAS associatie.
Binnenkort HOGENT, VIVES Brugge, …
Laat maar horen wanneer we bij jullie kunnen langskomen.

 

We started again with our tour around Flemish programms for OT. Subject of the guestlecture: “OT and assylum seekers”. Last Thursday we were in HOWEST Kortrijk.

Next visits will be HOGENT and VIVES Brugge.

Don’t hesitate to invite us for that subject in your own training programm.

Irina and Jonas on internship at “Klein Kasteeltje – Brussel”

 

Zeven weken stage in het meest multiculturele kasteel van België. We nemen je mee voor een blik achter de schermen.

Petit château is een plaats waar je je in eigen land toch een beetje buitenlander voelt. Een samensmelting van verschillende culturen, mensen met allemaal eigen waarden en normen, andere gebruiken, elk zijn eigen taal. Kortom: een vat vol diversiteit met één gemeenschappelijk kenmerk, asiel.

De mensen die hier verblijven, zijn allemaal hun eigen land ontvlucht en wachten/hopen nu op een nieuwe thuis om hier aan een nieuwe (en betere) toekomst te bouwen. Er is plaats voor ongeveer 850 mensen: alleenstaande mannen, vrouwen met kinderen en gezinnen. Al deze mensen hebben de stap gezet om van een nieuw land hun (tijdelijke) thuis te maken. Voor velen is dit een traumatische ervaring die zij de rest van hun leven zullen meedragen.

Wij waren hier aan het werk als ergo’s. Onze opdracht bestond erin om wekenlang activiteiten te organiseren voor de bewoners. Hieronder volgt een korte samenvatting per doelgroep die we zagen.

De niet-schoolgaande kinderen (3-6 jaar) waren kinderen die, gezien het einde van het schooljaar, niet meer terecht konden op school. Zij zaten een hele dag op hun kamer of speelden buiten, maar hadden niet veel speelgoed dat hen stimuleert. De meeste kinderen hadden reeds een grote achterstand opgelopen door de reis. Door activiteiten te doen, kon hun niveau behouden blijven. Deze activiteiten werkten ontwikkeling stimulerend. Deze activiteiten kleedden we steeds in volgens een bepaald thema, meestal een creatieve activiteit waar ook taal, cultuur en schoolse basisvaardigheden aan bod kwamen.

De volwassen mannen (18+) waren met velen aanwezig. Zij leven met ongeveer 20 samen op grote slaapzalen. Elke dag zijn er enkelen die klusjes doen, anderen gaan naar de les, maar het overgrote deel deed een hele dag niets. Zij lagen dagen, weken, maanden op hun bed zonder ook maar iets te ondernemen. Door in te spelen op hun interesses probeerden we ze te activeren en laten participeren met sportactiviteiten. Dit medium bracht de meeste deelnemers tot handelen om occupationele deprivatie tegen te gaan.

De adolescenten brachten de meeste tijd van hun dag op school door, daarom zagen we hen enkel op woensdagnamiddag. Er werd gewerkt in twee aparte groepen (jongens en meisjes). Thema’s rond identiteit en hun rol als tiener opnemen, kwamen aan bod door middel van sport en creatieve activiteiten.

Na zeven weken kunnen we concluderen dat we hier als ergo een meerwaarde konden betekenen voor velen. Niet functioneren als activiteitenbegeleider, maar doelgericht en therapeutisch te werk gaan om occupationele deprivatie tegen te gaan. Door het uitvoeren van activiteiten voorkomen we dat zij in een sociaal isolement geraken. Zo blijven ze hun mogelijkheden behouden (of zelfs verbeteren) tot handelen, en laat dit nu net een hoofddoel zijn binnen de ergotherapie, toch?

Irina en Jonas

Studenten ergotherapie Odisee Brussel.

More TAPAS reflections from Jaszkotle – Poland

Het Tapas project in Polen geeft ons de kans om onze kijk op ergotherapie te verruimen en zelfstandig, ergotherapeutisch te werken.

Door de beperkte aanwezigheid van mentoren waren we op onze eigen creativiteit en kennis aangewezen om therapie te geven aan onze volgpatiënten. Ook kregen we de kans om kennis te maken met Poolse, voor ons onbekende methodes zoals Shantala massage, Vojta, sensorische integratie en Sherborne.

We de kans om manuele therapie uit te voeren, te snoezelen, maaltijdbegeleiding en individuele therapie rond fijne motoriek, cognitieve ontwikkeling, sociaal-affectieve ontwikkeling te geven aan onze volgpatiënten.

Tijdens een presentatie aan de universiteit van Wroclaw konden we onze eigen, Belgische visie op ergotherapie delen met Poolse studenten ergotherapie.

Het was een unieke, onvergetelijke, grensverleggende buitenlandse ervaring.

Liselot, Lotte en Mike

DCIM100GOPROGOPR4875.

DCIM100GOPROGOPR5088.

OT students in Jaszkotle – Wroclaw – Poland.

Last week our OT students started to work in Jaszkotle :
Sherborn, Shantala, Bobath, …
And of course there is also time for learning to know moer about Poland:
Wroclaw, Krakau, Auswich ….
Ook onze groep studenten in Jaszkotle – Polen zijn op gang gekomen:
Sherborn, Shantala, Bobath,…
En natuurlijk ook tijd voor wat verkennen van het Poolse land: Wroclaw, Krakau, Auswich…
Lieselot Vanhavere – Mike Laumen – Lotte Schuddinck

Students at our TAPAS initiatives in Nicaragua:

Some reflections of our students in Nicaragua:
During my internship in Escuela Cristal Esteli I began to have a lot of respect for the teacher here.You only have to do it: having under control a whole class with children with and without limitations andlearn them a lot of things. This week I did excercices on eye-hand coordination with a girl who suffered from the syndrom of down.
Charlotte Verbeelen
At Corazones Unidos  we can choose for ourselves to whom we give therapy and to whom occupational therapy can be a great benefit. This week laurane was giving therapy to two children with learning disabilities. It went all about colors and the alphabet.
Even if it doesn’t feel like that, we start outr second part of our internship here.
Next Wednesday we have an evaluation and we can go on with this feedback. In that way it will be an unforgetable experience for us and for Corazones Unidos.
We could work independently with some of the patients. We could give fine motoric activities to children and youngsters with crebral paresis and were giving math language to children with learning disabilities.
Every weekend we tried to visit and learn to know more about Nicaragua together with Charlotte.
Heleen Grauwels – Laurane Martens

Ergo studenten op stage in het Klein Kasteeltje : Asiel centrum Fedasil Brussel

Het Klein Kasteeltje te Brussel is een unieke context om als studenten ergotherapie stage te lopen. Céline en ik focussen ons op volgende doelgroepen: Franse les en educatieve spelletjes voor de niet-schoolgaande kinderen, creatieve therapie (in combinatie met sport) voor de schoolgaande kinderen, werken rond identiteit bij de tienermeisjes, sport voor de jonge mannen en tot slot nog de ouderen. Bij hen is het voornamelijk de bedoeling om een ontspannend moment aan te bieden waarbij ze koffie en/of thee kunnen drinken en praten over de dingen des levens. Vanuit onze beperkte, we lopen hier nog maar twee weken stage, ervaring hebben we geleerd dat er een enorme nood is aan activiteiten voor deze mensen. Er heerst een zeker niveau van occupationele deprivatie bij ieder van hen. Ze hangen de hele dag rond in het centrum of slapen om hun problemen te vergeten. Als ergotherapeut kan je voor deze mensen dus écht het verschil maken. Via onze activiteiten proberen wij hen te activeren om zinvolle momenten doorheen de dag te beleven. Daarnaast is dit ook een moment van loslaten, even weg van alle stress en onzekerheid, even weer gewoon jezelf kunnen zijn.

De activiteiten fungeren ook als veilige basis waarbinnen mensen hun verhaal kwijt kunnen. Iedereen heeft nood aan het uiten van zijn emoties en gevoelens, aan het luchten van zijn/haar hart. Wij bieden hen een luisterend oor. De traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst, de reis naar België, het verblijf in vluchtelingenkampen, de discriminatie en onzekerheid hebben deze mensen getekend voor het leven. Het is echter zo dat wij hun verleden niet meer kunnen veranderen, wat gebeurt is, is helaas gebeurt maar wij kunnen wel een meerwaarde bieden aan hun heden en de toekomst. Wij proberen op een ergotherapeutische, onderbouwde manier terug zin te geven aan het leven.

Lana & Céline

 

Workshops lectures about OT with assylum seekers in Brussels. Workshops en lezingen over ons project in Fedasil

We zijn in oktober  gestart met een tour van lezingen en workshops over “ergotherapie bij asielzoekers”: op stage en werken in een “non traditional” workfield.

Op de dag van de ergotherapie aan HOGENT.

Een tweede keer in HOWEST Kortrijk in december 2016

Staan nog op het programma :

Ugent: masteropleiding

Thomas More Geel: Bachelor opleiding ergotherapie

Artevelde Gent: international students (tweede keer)

Turku Finland: TUAS

 

We started in oktober (day of OT) with a tour of workshops and lectures about “OT with asyllum seekers, or working in a non traditional workfield.

We came in HOGENT and  HOWEST end of 2016

We have to go to :

UGent(master OT), Thomas More Geel, Artevelde university of Applied Sciences Gent (international students), TUAS Turku Finland.

This all before summer 2017.

Always ready to bring this to your university too.

 

Luc