Some news from Jaszkotle Poland

 

 

Inez and Sien are doing internship in our project Jana-Pawla 2 in Jaszkotle katy Wroclawskie Poland. They are very fond to have that opportunity to do three weeks of practice as OT students there and feel that they are growing in a personal and in an professional way as well . 
Doing practice in a so called “non traditional practice place” is a good experience. They have to lean on their competences they learned in the last two years and use it there. Important aspect of this experience is of course also the intervision method they have to use there. 

Thanks Inez and Sien for sharing your story.

Momenteel lopen wij 3 weken stage in het John Paul II health Care house for children in Polen. Dit hebben we kunnen verwezenlijken met dank aan het TAPAS project. Deze stageplaats biedt ons de kans om zelfstandig en kritisch te kunnen kijken naar het werkveld Ergotherapie. Aangezien er binnen dit centrum geen ergotherapeut aanwezig is, worden we niet zo intensief begeleidt zoals in België.
We worden hier gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan met onze therapieën. Daarnaast krijgen we ook de mogelijkheid om te proeven van voor ons nog onbekende methodieken : shantala massage, sherborne en vojta.
Onze dagen hier worden gevuld met maaltijdbegeleiding, groepstherapie, individuele therapie, zelfstandigheidstraining en therapeutisch spel aanbieden. Bij de start van de eerste dag kregen we elk 3 volgkindjes tussen 0-3 jaar die we gedurende de stage mogen behandelen. Onze individuele therapieën voor hen zijn gericht op fijn motorische vaardigheden, zelfstandigheid (aan/uit kleden, handen wassen, tanden poetsen en zelfstandig eten), aandacht en concentratie. Bij het bieden van groepsactiviteiten werken we rond de sociale vaardigheden (beurt afwachten, delen, samen spelen, respectvol omgaan met anderen, rekening houden met anderen en emoties onder controle houden).
We kregen de kans om onze kijk op ergotherapie te vergelijken met die van de Poolse studenten. Dit hebben we gedaan aan de hand van een presentatie hoe ergotherapie bij ons in België is en met interactieve vragen.
Wil je graag wat zelfstandiger worden, deze stageplaats biedt een unieke ervaring om u eigen kunnen te ontdekken. Bij ons is dit alvast zeker gelukt en hebben we er een fijn avontuur aan over gehouden dat ons altijd zal bij blijven.
Studenten Ergotherapie – Odisee

Inez Barbé en Sien De Lathauwer